Wymagania egzaminacyjne – junior

Wymagania egzaminacyjne na stopnie kyu – junior 14 lat i młodsi (decyduje rok urodzenia)

10-1 kyu – junior (pomarańczowy pas z jednym czerwonym pagonem)
Minimum 2 miesiące ciągłego treningu
Teoria
• Właściwy sposób składania Karate-Gi, Właściwy sposób noszenia Karate-Gi
• Etykieta Dojo
Sprawność
• Zaciskanie pięści, „kołyska” na plecach
Pozycje
• Fudo Dachi
Uderzenia
• Seiken tsuki (chudan, jodan, gedan), Seiken morote tsuki (chudan, jodan, gedan)
Bloki
• Seiken morote gedan barai (kakewake uke)
Kopnięcia
• Hiza ganmen geri

10-2 kyu – junior (pomarańczowy pas z dwoma czerwonymi pagonami)
Minimum 2 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Teoria
• Znaczenie Karate-Do oraz Kyokushinkai
• Przysięga Dojo
Sprawność
• „Kołyska” na brzuchu, skłon w przód /dłonie dotykają podłogi/
Pozycje
• Yoi Dachi, Zenkutsu Dachi
Uderzenia
• Seiken sanbon tsuki (chudan, jodan, gedan), morote sanbon tsuki (chudan, jodan, gedan)
Bloki
• Seiken mae gedan barai, Seiken jodan uke
Kopnięcia
• Kin geri
Ippon Kumite
• Atak: Zenkutsu – Dachi, seiken oi tsuki jodan
Obrona: Zenkutsu – Dachi, seiken oi jodan uke, Kontra: gyaku Kin geri.

9-1 kyu – junior (pomarańczowy pas z jednym niebieski i jednym czerwonym pagonem)
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Teoria
• Znaczenie Kanku i Kokoro, Znaczenie słów Karate, Kyokushinkai i Shinkyokushinkai
Sprawność
• Przewrót w przód, skłon w przód rozkroku /łokcie dotykają podłogi/
• 5 pompek na dłoniach i kolanach, 5 przysiadów, 5 brzuszków
Pozycje
• Musubi Dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Seiken oi tsuki na trzy strefy poruszanie się w zenkutsu z mawatte
Bloki (uke)
• Seiken chudan soto uke
Kopnięcia (geri)
• Chusoku mae keage
Kata
• Kihon Sono ichi
Ćwiczenia z oddechem
• Nogare
Ippon Kumite
• Atak: Zenkutsu Dachi, Seiken oi tsuki chudan
• Obrona: Zenkutsu Dachi, Seiken chudan soto uke , Kontra: Seiken gyaku tsuki jodan

9-2 kyu – junior (pomarańczowy pas z jednym niebieski i dwoma czerwonymi pagonami)
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Teoria
• Masutatsu Oyama – twórca Karate Kyokushin
Sprawność
• „Mostek” w tył, skłon w przód /głowa dotyka kolan/
• 10 pompek na dłoniach i kolanach, 10 przysiadów, 10 brzuszków
Pozycje
• Uchi hachiji dachi, Prawidłowe przyjęcie pozycji walki
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Seiken gyaku tsuki na trzy strefy w zenkutsu z mawatte, Seiken ago uchi
Bloki (uke)
• Seiken chudan uchi uke
Kopnięcia (geri)
• Chusoku chudan mae geri
Kata
• Taikyoku Sono ichi,
Ippon Kumite
• Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki chudan
• Obrona: Zenkutsu – Dachi, Seiken chudan uchi uke, Kontra: Seiken gyaku tsuki jodan
Renraku
• Kumite dachi, Seiken gyaku tsuki (chudan lub jodan z wypadem), gyaku mae geri chudan chusoku, powrót do pozycji walki

8-1 kyu – Junior (niebieski pas z jednym czerwonym pagonem)
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Teoria
• przysięga Dojo
Sprawność
• Przewrót w tył, skłon w przód w rozkroku /głowa dotyka podłogi/
• 15 pompek na dłoniach i kolanach, 15 przysiadów, 15 brzuszków
Pozycje (dachi)
• Sanchin Dachi, Kiba Dachi, Kumite Dachi poruszanie się krokiem dostawnym w przód i tył (ori ashi, ori sagari) w Kumite Dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Seiken tate tsuki (chudan, jodan, gedan), Uraken shita tsuki
Bloki (uke)
• Seiken chudan uchi uke gedan barai
Kopnięcia (geri)
• Chusoku jodan mae geri
Kata
• Taikyoku Sono Ni
Ippon Kumite
• Atak: Zenkutsu – Dachi, mae geri chudan chusoku
• Obrona: Kiba – Dachi yon ju go, Seiken oi chudan Soto uke, Kontra: gyaku tate tsuki jodan
Renraku
• Poruszanie się w zenkutsu dachi do przodu, do tyłu i mawatte z oi uke/ gyaku tsuki

8-2 kyu – Jenior (niebieski pas z dwoma czerwonymi pagonami)
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Teoria
• Historia Karate-Do,
Sprawność
• Pady: yoko ukemi
• 20 pompek na dłoniach i kolanach, 20 przysiadów, 20 brzuszków
Pozycje (dachi)
• Kokutsu Dachi, Kumite dachi poruszanie się w pozycji walki (przód –tył) przekrok bokiem (okuri ashi)
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Seiken jun tsuki – uderzenie w bok w pozycjach (chudan, jodan, gedan)
Bloki (uke)
• Seiken morote chudan uchi uke
Kopnięcia (geri)
• Teisoku soto mawashi keage
Kata
• Taikyoku Sono San
Sanbon kumite wariant I
W pozycji Zenkutsu – Dachi:
• I Krok atak: seiken oi tsuki jodan – obrona: seiken oi jodan uke
• II Krok atak: seiken oi tsuki chudan – obrona: seiken oi soto uke
• III Krok atak: seiken oi tsuki gedan – obrona: seiken oi mae gedan barai + seiken gyaku tsuki chudan + eiken oi mae gedan barai
Ippon Kumite
Renraku
• Z pozycji walki, mae geri chudan chusoku, seiken gyaku tsuki chudan w zenkudsu dachi, powrót do pozycji walki, mawate (seiken chudan uchi uke), krok w tył w pozycji walki seiken chudan soto uke, seiken gedan barai, wejście do zenkudsu dachi seiken gyaku tsuki chudan, powrót do pozycji walki, mawatte (seiken chudan uchi uke) pozycja walki.

7-1 kyu – Junior (niebieski pas z jednym żółtym i jeden czerwonym pagonem)
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Teoria
• Historia Karate Kyokushinkai,
Sprawność
• Skłon głową do ziemi w siadzie w rozkroku
• 15 pompek na dłoniach, 10 przeskoków z przysiadu nad partnerem, 10 „scyzoryków” z leżenia na plecach
Pozycje (dachi)
• Poruszanie się w pozycji walki z przekrokiem w przód i w tył (kumi ashi)
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Tettsui mae yoko uchi (jodan, chudan, gedan)
• Tettsui yoko uchi (jodan, chudan, gedan)
• Tettsui komekami uchi
Bloki (uke)
• Seiken mawashi gedan barai
Kopnięcia (geri)
• Heisoku (Sokuto) uchi mawashi keage
Kata
• Pinan Sono Ichi
Ćwiczenia oddechowe
• Gyaku Nogare
Ippon kumite
• Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki gedan
• Obrona: zenkutsu – Dachi, Seiken mawashi uke gedan barai, kontra: Kokutsu – Dachi, Tettsui Mae yoko uchi jodan
Kumite
• Jiu Kumite

7-2 kyu – Junior (niebieski pas z jednym żółtym i dwoma czerwonymi pagonami)
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Teoria
• Historia Shinkyokushinkai,
Sprawność
• Pady: ushiro ukemi,
• 20 pompek na dłoniach, 15 przeskoków z przysiadu nad partnerem, 15 „scyzoryków” z leżenia na plecach
Pozycje (dachi)
• Neko ashi dachi, Kumite Dachi zejście z linii ataku hidari i migi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Tettsui ganmen oroshi uchi, Tettsui hizo uchi, Seiken jun tsuki (na trzy strony)
Bloki (uke)
• Shuto mawashi uke
Kopnięcia (geri)
• Kansetsu geri (sokuto)
Kata
• Sakugi Kata Sono Ichi
Ćwiczenia oddechowe
• Ibuki sankai
Ippon kumite
Kumite
• Jiu Kumite – 4 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

6-1 kyu – Junior (żółty pas i jeden czerwony pagon)
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Teoria
• Liderzy Organizacji Shinkyokushinkai na Świecie
Sprawność
• Stanie na rękach pod ścianą
• 25 pompek na dłoniach, 20 przeskoków z przysiadu nad klęczącym (na łokciach i kolanach) partnerem, 20 „scyzoryków” z leżenia na plecach
Pozycje (dachi)
• Heiko Dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Uraken shomen ganmen uchi, Uraken sayu ganmen uchi, Uraken hizo uchi, Uraken ganmen oroshi uchi
Bloki (uke)
• Osai Uke
Kopnięcia (geri)
• Sokuto yoko keage
• Gedan mawashi geri (chusoku, haisoku)
Kata
• Kihon Kata sono ni
Ippon kumite
Kumite
• Jiu Kumite – 5 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

6-2 kyu – Junior (żółty pas z dwoma czerwonymi pagonami)

Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Teoria
• Liderzy Organizacji Shinkyokushinkai w Polsce
Sprawność
• Gwiazda gimnastyczna na obie strony
• 30 pompek na dłoniach, 25 przeskoków z przysiadu nad klęczącym (na łokciach i kolanach)10 podciągnięć kolan do klatki piersiowej w zwisie na drabinkach
Pozycje (dachi)
• Tsuru Ashi Dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Uraken mawashi uchi
• Nihon nukite (uderzamy w przód – Me tsuki), Yonhon nukite (jodan, chudan)
Bloki (uke)
• Seiken juji uke (jodan, gedan)
Kopnięcia (geri)
• Mawashi geri chudan (haisoku i chusoku)
Kata
• Pinan Kata Sono Ni
Ippon kumite
• Atak: Zenkutsu – Dachi, Nihon Nukite jodan
• Obrona: Zenkutsu–Dachi, Seiken juji uke jodan, Kontra: Sanchin–Dachi, uraken Shomen Gamnen Uchi
Kumite
• Jiu Kumite – 6 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

5-1 kyu – Junior (żółty pas z jednym zielonym i jednym czerwonym pagonem)
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Teoria
• Liderzy Organizacji Shinkyokushinkai w Europie
Sprawność
• 35 pompek na dłoniach, 15 wyskoków z przysiadu z podciągnięciem kolan do klatki piersiowej, 10 wznosów wyprostowanych nóg powyżej kąta prostego w zwisie na drabinkach
Pozycje (dachi)
• Moro ashi dachi
• Shiko dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Shotei Uchi (jodan, chudan, gedan)
Bloki (uke)
• Shotei Uke (jodan)
Kopnięcia (geri)
• Sokuto chudan yoko geri
Kata
• Taikyoku sono ichi – ura
Ippon Kumite
• Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki jodan,
• Obrona: Zenkutsu – Dachi, Shotei uke jodan, Kontra: Moro Ashi – Dachi, shotei uchi chudan
Renraku:
• Mae geri chudan chusoku, kansetsu geri yon ju go, mawashi geri chudan, gyaku tsuki chudan.
Kumite
• Jiu Kumite – 7 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

5-2 kyu – Junior (żółty pas z jednym zielonym i dwoma czerwonymi pagonami)
Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Teoria
• Znajomość ogólnych zasad i przepisów walki sportowej
Sprawność
• 40 pompek na dłoniach, 20 wyskoków z przysiadu z podciągnięciem kolan do klatki piersiowej, 15 wznosów wyprostowanych nóg powyżej kąta prostego w zwisie na drabinkach
• 6 przeskoków przód-tył nad pasem trzymanym oburącz
Pozycje (dachi)
• Shiko dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Jodan hiji ate, jodan mae hiji ate
Bloki (uke)
• Shotei Uke (chudan, gedan)
Kopnięcia (geri)
• Ushiro geri (chudan lub gedan)
Kata
• Pinian sono san
Ippon Kumite
Renraku:
• Mae geri chudan chusoku, mawashi geri chudan haisoku, yoko geri chudan sokuto, ushiro geri chudan, gyaku tsuki chudan.
Kumite
• Jiu Kumite – 8 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

4-1 kyu – Junior (zielony pas z jednym czerwonym pagonem)
Minimum 6 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Ogólne
• Wiedza na temat Światowej Organizacji Shinkyokushinkai
Sprawność
• 45 pompek na pięściach, 45 „brzuszków”, 25 wyskoków z podciągnięciem kolan do klatki piersiowej,6 wznosów wyprostowanych nóg „scyzoryk” w zwisie na drabinkach
• 8 przeskoków przód-tył nad pasem trzymanym oburącz, 4 podciągnięcia na drążku (nachwyt)
Pozycje (dachi)
• Heisoku dachi ,
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Shuto Sakotsu uchi, Shuto uchi komi, Shuto yoko ganmen uchi,
Bloki (uke)
• Shuto chydan uchi uke, Shuto jodan uke, Shuto chudan soto uke, Shuto mae gedan barai
Kopnięcia (geri)
• Mawashi geri jodan (chusoku, haisoku)
Kata
• Sanchin no kata
Ippon Kumite
• Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki chudan
• Obrona: Kokutsu – Dachi, Shuto chudan uchi uke Kontra: Jodan Yoko Geri
Sanbon kumite wariant II
• Atak (1): seiken oi tsuki jodan, obrona (1): Seiken jodan uke + trzeci krok z kontrą: gyaku tsuki jodan
• Atak (2): seiken oi tsuki chudan, obrona (2): Seiken chudan soto uke + trzeci krok z kontrą gyaku tsuki chudan
Kumite
• Jiu Kumite – 9 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

4-2 kyu – Junior (zielony pas z dwoma czerwonymi pagonami)
Minimum 6 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Ogólne
• Wiedza na temat Polskiej i Europejskiej Organizacji Shinkyokushinkai
Sprawność
• 50 pompek na pięściach, 50 „brzuszków”, 30 wyskoków z podciągnięciem kolan do klatki piersiowej,8 wznosów wyprostowanych nóg „scyzoryk” w zwisie na drabinkach
• 10 przeskoków przód-tył nad pasem trzymanym oburącz, 6 podciągnięcia na drążku (nachwyt)
Pozycje (dachi)
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Shuto hizo uchi, Shuto jodan uchi uchi,
Bloki (uke)
• Shuto jodan uchi uke , Shuto mae mawashi uke
Kopnięcia (geri)
• Yoko geri jodan sokuto
• Ushiro geri jodan
Kata
• Sakugi sono ni, Taikyoku sono ni–Ura
Ippon Kumite

Sanbon kumite wariant II
• Atak (3): seiken oi tsuki chudan, obrona (3): Seiken chudan uchi uke + trzeci krok z kontrą gyaku tsuki chudan
• Atak (4): mae geri chudan chusoku, obrona (4): mae gedan barai + trzeci krok z kontrą gyaku mawashi geri jodan (po kopnięciu stawiamy nogę w tył do zenkutsu dachi)
Kumite
• Jiu Kumite – wolna walka – 10 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów
3-1 kyu – Junior (zielony pas z jednym brązowym i jednym czerwonym pagonem)
Minimum 6 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Teoria
• Znajomość zasad i przepisów rozgrywania zawodów kumite
Sprawność
• 55 pompek na pięściach, 55 „brzuszków”, minimum 50 wejść na ławeczkę gimnastyczną w ciągu 1 minuty, 9 wznosów wyprostowanych nóg „scyzoryk” w zwisie na drabinkach
• 13 przeskoków przód-tył nad pasem trzymanym oburącz, 7 podciągnięcia na drążku (nachwyt)
Pozycje (dachi)
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Chudan hiji ate , Chudan mae hiji ate, ushiro hiji ate
Bloki (uke)
• Shuto jodan juji uke
Kopnięcia (geri)
• Mae Kakato geri (chudan, gedan)
Kata
• Pinan sono yon,
Ippon Kumite
• Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki jodan
• Obrona: Zenkutsu – Dachi, jodan Shuto juji uke, Contra: kokutsu – Dachi, Ushiro hiji ate
Kumite
• Jiu Kumite – 12 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

3-2 kyu – Junior (zielony pas z jednym brązowym i dwoma czerwonymi pagonami)
Minimum 6 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Teoria
Sprawność
• 60 pompek na pięściach, 60 „brzuszków”, minimum 60 wejść na ławeczkę gimnastyczną w ciągu 1 minuty, 10 wznosów wyprostowanych nóg „scyzoryk” w zwisie na drabinkach
• 15 przeskoków przód-tył nad pasem trzymanym oburącz, 8 podciągnięcia na drążku (nachwyt)
Pozycje (dachi)
• Kake dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Age hiji ate /jodan, chudan/, Oroshi hiji ate
Bloki (uke)
• Shuto gedan juji uke
Kopnięcia (geri)
• Mae Kakato geri (jodan),
Kata
• Sakugi sono san
Ippon Kumite
Kumite
• Jiyu Kumite –15 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

2-1 kyu – Junior (brązowy pas z jednym czerwonym pagonem)
Minimum 12 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Teoria
• Znajomość zasad i przepisów rozgrywania zawodów kata
Sprawność
• 65 pompek na pięściach, 15 pompek na 5 palcach, 65 „brzuszków”, minimum 80 wejść na ławeczkę gimnastyczną w ciągu 90 sekund, 10 wznosów wyprostowanych nóg „scyzoryk” w zwisie na drabinkach
• 17 przeskoków przód-tył nad pasem trzymanym oburącz, 9 podciągnięcia na drążku (nachwyt)
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Hiraken tsuki /jodan, chudan/, Hiraken oroshi uchi, Hiraken mawashi uchi, Age jodan tsuki
Bloki (uke)
• Koken uke (jodan)
Kopnięcia (geri)
• Nidan tobi geri,
Kata
• Pinan sono go
Ippon Kumite
• Atak: Zenkutsu – Dachi, Jodan Hira Ken Tsuki
• Obrona: Neko Ashi – Dachi, Jodan Koken Uke, Kontra: Kiba – Dachi yon ju go, Jodan Age Tsuki
Renraku
Kumite
• Jiyu Kumite – 17 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

2-2 kyu – Junior (brązowy pas, z dwoma czerwonymi pagonami)
Minimum 12 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Teoria
Sprawność
• 70 pompek na pięściach, 20 pompek na 5 palcach, 70 „brzuszków”, minimum 90 wejść na ławeczkę gimnastyczną w ciągu 90 sekund, 12 wznosów wyprostowanych nóg „scyzoryk” w zwisie na drabinkach
• 20 przeskoków przód-tył nad pasem trzymanym oburącz, 10 podciągnięcia na drążku (nachwyt)
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Haishu (jodan, chudan), Koken uchi (jodan, chudan, gedan)
Bloki (uke)
• Koken uke (chudan, gedan)
Kopnięcia (geri)
• Mae tobi geri /oi i gyaku/
Kata
• Gekisai dai
Ippon Kumite
Renraku
• Cofnięcie i blok seiken mae gedan barai, wysunięcie w przód seiken ago uchi, wysunięcie w przód seiken chudan gyaku tsuki, krok w przodu i kopnięcie hiza ganmen geri, następnie mae geri chudan chusoku, mawashi geri chudan haisoku, ushiro geri chudan, seiken mae gedan barai, seiken gyaku chudan tsuki.
Kumite
• Jiyu Kumite – 20 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów
1-1 kyu – Junior (brązowy pas z jednym czarnym i jednym czerwonym pagonem)
Minimum 12 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Sprawność
• 75 pompek na pięściach, 15 pompek na koken, 75 „brzuszków”, minimum 100 wejść na ławeczkę gimnastyczną w ciągu 2 minut, 12 wznosów wyprostowanych nóg „scyzoryk” w zwisie na drabinkach
• 22 przeskoki przód-tył nad pasem trzymanym oburącz,
• 10 przeskoków techniką yoko tobi geri przez pas trzymanym na wysokości bioder,
• 11 podciągnięcia na drążku (nachwyt)
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Ryuto ken tsuki (jodan, chudan)
Bloki (uke)
• Chudan haito uchi uke
Kopnięcia (geri)
• Yoko tobi geri, Jodan uchi haisoku geri
Kata
• Tsuki no kata
Ippon Kumite
• Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken Oi Tsuki Chudan
• Obrona: Kokutsu – Dachi, Chudan Haito Uchi Uke, Kontra: Jodan Uchi Haisoku Mawashi Geri
Renraku
Kumite
• Jiyu Kumite – 22 walki z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

1-2 kyu – Junior (brązowy pas z jednym czarnym i dwoma czerwonymi pagonami)
Minimum 12 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Sprawność
• 80 pompek na pięściach, 20 pompek na koken, 80 „brzuszków”, minimum 120 wejść na ławeczkę gimnastyczną w ciągu 2 minut, 15 wznosów wyprostowanych nóg „scyzoryk” w zwisie na drabinkach
• 25 przeskoków przód-tył nad pasem trzymanym oburącz,
• 15 przeskoków techniką yoko tobi geri przez pas trzymanym na wysokości bioder,
• 12 podciągnięcia na drążku (nachwyt)
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Naka Yubi ippon ken /jodan, chudan/ , Oya yubi ken /jodan,chudan/
Bloki (uke)
• Kake uke (jodan, chudan)
Kopnięcia (geri)
• Oroshi uchi kakato geri
• Oroshi soto kakato geri
Kata
• Yantsu, Taikyoku sono san–Ura
Ippon Kumite
Renraku
seiken chudan oi tsuki, seiken chudan gyaku tsuki, seiken chudan oi tsuki, seiken gyaku shita tsuki,
oi mawashi geri haisoku jodan, seiken chudan oi tsuki, seiken chudan gyaku tsuki, gyaku mawashi geri haisoku jodan.
Kumite
• Jiyu Kumite – 25 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów