Składki

Składki członkowskie

Składki członkowskie wynoszą 80 zł za miesiąc, płatne do 15-go każdego miesiąca.

Ulga rodzinna

W sytuacji, gdy w klubie trenują członkowie rodziny (jedno gospodarstwo domowe) płatności składek ulegają obniżce, np. za rodzeństwo (2 osoby) składki wyniosą 80 zł pierwsza osoba + 50 zł druga osoba.

Każda następna osoba z rodziny nie opłaca składek.