Przekaż 1% podatku

Na początku 2014 roku już po raz kolejny od wejścia w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podatnicy będą mieli możliwość przekazania 1% swojego rocznego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Przy rozliczeniu rocznym, wystarczy wstawić numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w zeznaniu podatkowym, a Urząd Skarbowy przekaże wpłatę na odpowiednie konto (Suwalski Klub Karate Kyokushin, KRS 0000052561).
Przekazanie 1% podatku