Międzynarodowy Obóz Letni

W dniach 29.08 – 01.09 2013 w Ośrodku „Dojo Stara Wieś” odbył się Międzynarodowy Obóz Letni organizowany przez Polską Federację Karate Shinkyokushinkai. Obóz prowadzili shihan Sotodate z Japonii i shihan Goncharenko z Ukrainy.

Treningi były poświęcone doskonaleniu kihon, kata, ido geiko i kumite. W obozie wziął udział Sensei Marek Krejpcio, między innymi uczestniczył Międzynarodowy Kurs Sędziowski, w którym zaliczył egzamin weryfikacyjny na kategorię sędziego międzynarodowego. W obozie uczestniczyło około 120 osób z Polski, Japonii, Ukrainy, Holandii i Białorusi.